login/registreer

privacy policy kwiek

1.Identiteit en contactgegevens van de dataverwerker

KWIEK BV BE 0755.878.438 Kortrijksepoortstraat 218, 9000 Gent eet@kwiek.gent

2.Doeleinden van de dataverwerking

Aanbieden van gepersonaliseerde maaltijd aan de hand van de Harris Benedict formule. Bijhouden van een klantenbestand. Marketingdoeleinden (Gewicht en lengte worden nooit verwerkt in marketingstrategie).

3.Ontvangers met wie de gegevens worden gedeeld

De kwiek data wordt enkel intern verwerkt. Leveranciers en partners krijgen nooit toegang tot datagegevens van klanten. Indien er externe bedrijven ingeschakeld worden voor marketingdoeleinden kunnen zij wel de data (behalve lengte en gewicht) gebruiken voor marketingcampagnes rondom Kwiek. Externe adviseurs die instaan voor de groei van Kwiek BV kunnen ook inzage krijgen in de data van het klantenbestand maar louter om te adviseren omtrent eventuele groei.

4.Locatie gegevens

Externe adviseurs die instaan voor de groei van Kwiek BV kunnen ook inzage krijgen in de data van het klantenbestand maar louter om te adviseren omtrent eventuele groei.

5.Bewaring gegevens

Accounts worden na 24 maanden inactiviteit standaard verwijderd. Actieve accounts krijgen bij elke aanmelding de vraag of de gegevens in kwestie nog kloppen. Klanten hebben het recht op inzage van de gegevens die niet standaard worden weergegeven bij aanmelding. Klanten hebben het recht op rectificatie en wissen van de gegevens voor de periode van 24 maanden. Klanten kunnen een beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens vragen. Dit kan via brief of e-mail. Kwiek verbindt zich er toe binnen de week te antwoorden op dergelijke aanvragen. Klanten hebben een recht op bezwaar tegen het gebruiken van hun persoonsgegevens. Dit kan via brief of e-mail. Kwiek verbindt zich er toe om binnen de week te antwoorden op dergelijke bezwaren. De betrokkene heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Dit kan via brief of e-mail. Kwiek verbindt zich er toe binnen de week te antwoorden op dergelijke aanvragen. Klanten hebben het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit stelt de betrokkene in staat om zijn/haar persoonsgegevens te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten. De betrokkene heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens op een gebruiksvriendelijke manier te verplaatsen van de ene IT-omgeving naar een andere. Indien klanten een inbreuk vermoeden op de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Indien u uw account verwijderd via de knop op de website, worden bepaalde anonieme gegevens opgeslagen. Dit om de potentiƫle groei van het bedrijf in de kaart te kunnen brengen. De gegevens worden in dit geval niet meer gebruikt voor marketingdoeleinden. Indien u voor een volledige verwijdering van uw gegevens wilt gaan, kan u hiervoor een brief schrijven of mailen. Deze anonieme gegevens kunnen tot 10 jaar worden opgeslagen.

6.Profiling

Dataverwerking wordt gebruikt om een profiel te schetsen van de klant. Aan de hand van de gevraagde gegevens wordt aan de hand van de Harris Benedict formule een inschatting gemaakt van het basaal metabolisme. Man: Vrouw: Dit basaal metabolisme wordt vermenigvuldigd met de dagactiviteit of PAL waarde Licht actief Matig actief Zeer actief Zeer actief + gesport Tot slot kan de klant zelf kiezen om een correctie door te voeren voor gewichtstoename of gewichtsverlies. Kwiek zal dus zelf nooit een correctie omtrent gewicht insinueren. Aan de hand van deze gegevens wordt een calorie en eiwitbehoefte berekend. Deze worden door de tool van kwiek omgezet naar de hoeveelheden van elk voedingsmiddel dat dient te worden opgeschept. De klant scant zijn account aan de hand van een QR code, en zal dus nooit zelf zijn gewicht dienen mee te delen.